Sequenzielles Screening

A. Risiko nach Ersttrimester-Screening: Ersttrimester-Screening plus Quadrupel-Test
B. Risiko bei niedrigem AFP-Wert: Isolierte AFP Messung plus modifizierter Quadrupel-Test (ohne AFP)