Leistungen der Laborgruppe Augsburg Untersuchung im Labor Mainz MVZ Untersuchung im MVZ Labor Bochum MLB Untersuchung im Labor Hannover MVZ Untersuchung im Labor Hamburg-Lübeck MVZ Untersuchung im Labor an der Salzbrücke MVZ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Onkoneuronale Antikörper

Neuronale Antikörper, Paraneoplastische neuronale Antikörper
Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ
Erfasst werden IgG-Antikörper gegen Amphiphysin, CV2, Ta/Ma2 (PMNA2), Ri (ANNA2), Yo, Hu (ANNA1), Recoverin, SOX1, Titin, Zic4, GAD65, Tr (DNER) und ANNA3
1 ml Serum
Methode: 
IFT / Immunblot
Referenzbereich: negativ
4 Tage 4 Tage 5 Tage 5 Tage 5 Tage 5 Tage täglich
Indikation: 
Paraneoplastische Syndrome des ZNS